Bodø

Høsten 2022 startet vi arbeidet med rivingen av et eldre industribygg i Bodø.

Gjennom tre intensive måneder rev vi betongbygget på 14.000 kvadrat.

Et stort oppdrag både for oss og i nordnorsk sammenheng.

Kai Fagernesveien Narvik

Ca 700m2 .

Vektbegrensning på kaia.

Riving ved betongsaging, skjærebrenning og mobilkran.

Krevende Nordnorsk vintervær.

Myrrestaurering

Bløtt og krevende arbeid.

Måtte sørge for minst mulig inngrep i terreng.

Skal framstå som opprinnelse når vi forlater området.

Et miljøtiltak vi gledelig tar.

Hvorfor er myra så viktig?

Du har kanskje hørt om avansert teknologi for å fjerne CO2 fra atmosfæren, såkalt karbonfangst- og lagring? Visste du at intakte myrer også fanger og lagrer karbon – helt naturlig?

Torvmyrer står for ca. 1/3 av verdens karbonlager i jord. Høy vannstand i intakte myrer gjør at torvlaget ikke får tilgang til oksygen og dermed ikke brytes ned. På den måten binder myra opp mer CO2 fra atmosfæren enn den slipper ut, og karbonet blir lagret i myra. Når myrene grøftes senkes vannstanden og torva får tilgang på oksygen. Da brytes torvlaget ned, og karbonet slippes ut til atmosfæren.

Myr har også stor betydning som leveområde for flere truete arter av fugler, insekter, planter og moser. Dessuten har myr viktige funksjoner som vannrensing og, i noen tilfeller, flomdemping.

Gruben Skole

Skolen ligger i Mo i Rana.

Ca 7000m2 område dekt.

Komplett riving inkl sanering av asbest og annet miljøfarlig avfall.