– Vi tenker bærekraftig

Miljø og sikkerhet er en veldig viktig del av kulturen og jobben vår, og vi er dermed veldig glade for vi nå kan kalle oss i Miljøsanering Nord Miljøfyrtårn sertifisert.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Samtidig arbeider vi videre med å sertifisere oss innen ISO 9001, 14001 og 45001.