Vi i Miljøsanering Nord er nå stolte over å si at vi er ISO-sertifisert innenfor

Ledelsessystemer for kvalitet – ISO 9001

Internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. 

Ledelsessystemer for miljø – ISO 14001

ISO 14001 er en del av standardserien ISO 14000, som omhandler miljøledelsessystemer. Standarden passer for alle typer virksomheter, både store og små.

Arbeidsmiljø ledelsessystem – ISO 45001

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

– Vi tenker bærekraftig

Miljø og sikkerhet er en veldig viktig del av kulturen og jobben vår, og vi er dermed veldig glade for vi nå kan kalle oss i Miljøsanering Nord Miljøfyrtårn sertifisert.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.